Banki Żywności

WyklikajŻywność.pl

2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie.

Te osoby nie mają dostępu do podstawowych środków życia, a przede wszystkim do żywności.

Każdy może pomóc, trzeba tylko raz dziennie kliknąć w produkt!

Kliknij!

Pomóż!

Nasi darczyńcy:

Pomóż kliknięciem!

Drodzy Internauci, 

Dajemy Wam do dyspozycji aplikację internetową „Wyklikaj Żywność”, realizowaną przez Banki Żywności.

Zachęcamy do włączenia się do akcji, której celem jest pozyskanie jak największej ilości produktów, z których będą przygotowywane posiłki dla osób, które żyją w biedzie i wykluczeniu społecznym.

Codziennie 2,5 Polaków mln żyje w skrajnym ubóstwie. Te osoby nie mają dostępu do podstawowych środków życia, a przede wszystkim brakuje im żywności! Grupą silnie zagrożoną ubóstwem pozostają dzieci i młodzież1.

Dzięki takim akcjom jak ta możemy pomóc ludziom żyjącym w biedzie lepiej radzić sobie w trudnej sytuacji życiowej.

Jak działa aplikacja? To bardzo proste.

Przez kilka dni na stronie głównej wyklikajzywnosc.pl będzie widoczna ikona z produktem, który trzeba wyklikać określoną ilość razy, by deklarowana przez producenta ilość eksponowanej żywności trafiła do osób potrzebujących.

Każdy może pomóc, trzeba tylko raz dziennie kliknąć w prezentowany produkt. Po uzbieraniu ustalonej liczby kliknięć dla danej partii żywności, zostanie ona przekazana Bankom Żywności, które rozdysponują ją na rzecz organizacji, zajmujących się pomocą najuboższym. W miejsce już wyklikanego produktu pojawi się następny produkt, potem kolejny i kolejny, w które także należy kliknąć raz dziennie. W ten sposób wszystkie  wyklikane produkty dotrą do najbiedniejszych.

Do dzieła – klikajmy!

O Bankach Żywności

Misją Federacji Polskich Banków Żywności jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w Polsce. Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 30 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Banki Żywności udzielają bezpłatnej pomocy żywnościowej ponad 3 600 organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia ona do blisko 1,5 miliona potrzebujących. W 2012 roku Banki Żywności przekazały łącznie ponad 68 tysięcy ton artykułów spożywczych.

Więcej na www.bankizywnosci.pl

 

1Źródło: GUS 2012 „Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych)”